نرم افزار آموزش Autodesk Autocad 2021 نشر تاپکو

توضیحات

سیستم عامل مورد نیاز نصب ویندوز 7
تعداد 2
شماره پروانه یا مجوز 74930132
نحوه استفاده و حق مالکیت خرید نرم‌افزار
مرجع صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی